Java’da Hayat Kurtarıcı String Komutları

String değişkenlerde kullanabileceğiniz bir dizi metotlardan bahsedeceğim. Bunları bir yere not etmekte büyük fayda var. Öyle ki birçok kişinin sorunu haline gelen String içerisindeki istenmeye boşluklardan, anlamsız karakterlerden kurtulmanızı sağlayacak replace() metodu da bunlara dahil.

1. replace() :

Bu fonksiyon ile değiştirmek istediğiniz değeri ve yeni yazılacak değeri girerek kullanabiliyorsunuz. Bu fonksiyon özellik de Java’da String’deki boşlukları silmek veya başka birşey ile değiştirmek için kullanılıyor.

 2. replaceall() :

 3. trim() :

String’in başında ve sonunda yer alan boşlukları ve tab’ları silmeye yarayan fonksiyondur.

 4. toUpperCase () :

Adından da anlaşılacağı üzere String değişkeninizdeki veriyi büyük harflere çeviriyor.

 5. toLowerCase () :

toUpperCase fonksiyonunun tam tersi işlemi yapmakta kendisi. String değişkendeki harflerinizi küçük harflere dönüştürüyor.

 6. contains () :

Bu metod ile string içerisinde istediğiniz yazının olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

 7. substring () :

Bu metot bize String değişkenimizi istediğimiz şekilde şekillendirmeye ve bölmeye yarıyor.

 8. equals () :

İki string’in birbirine eşit olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

 9. length () :

String’in boyutunu geri döndüren fonksiyondur.